POCZET (RANK OF)

SZLACHTY (SZLACHTA)

GALICYJSKIEJ I BUKOWIŃSKIEJ (in GALICIA and BUKOVINA )


W LWOWIE. (IN LWOW.)

W drukarni Instytutu stauropigiańskiego, pod zarządem Michała Dzikowskiego.

 (In print house of Stauropiganian Institute, managed by Michal Dzikowski.)

1857.

Nazwisko, przydomek, herb, stopień szlachectwa, imię Charakter Który monarcha zatwierdził dawne polskie szlachectwo, lub nadał nowe szlachectwo? - Który urząd, i kiedy zatwierdził albo uznał dawne polskie szlachectwo? Kiedy indygenat nadano?

Chołodecki h.Białynia Antoni, Kajetan, Tadeusz i Onufry

-

Lwow.Sąd ziemski r.1783.

    Chołodecki h.Białynia Kajetan Dominik dw.im., syn T a d e u s z a 

-

Wydział Stanów r.1825.

 

Informacja sciągnięta ze strony http://www.webmedia.pl/wacekps/

This information gathered from http://www.webmedia.pl/wacekps/


 

Back to Chołodeccy Genealogy Home