Żytomierz (Zytomir)

Powyższe dokumenty przetłumaczone na Polski (above documents Translated into Polish):

Rodowód i dowody o szlachetnym pochodzeniu osób z rodu Cholodeckich.

 

Herb Białynia

 

Na tarczy biała podkowa ocelami do góry w środku której krzyż, nad krzyżem strzała lecąca do góry w polu niebieskim. Na hełmie pięć piór strusich. 

 

Rodowód

 

TEODOR, od którego

JAN, od którego

WASYL, od którego

MARCIN i KAROL

 

Dowody:

 

  1. Metryka o chrzęście szlachcica Karola Cholodeckiego, szlachciców Wasyla i Wiktorii z Politowskich Cholodeckich małżonków syna, 1783 r. października 20 dnia w księgach Trojanowskiego kościoła zapisana, a w roku 1811 września 13 dnia z tych ksiąg wydana.
  2. Zaświadczenie szlachcicowi Wasylowi Cholodeckiemu już nie żyjących szlachciców Jana i Jadwigi z Berezowskich Cholodeckich małżonków synu, od wodczynników wsi Gałużineć i księdza tego kościoła że metryki wyżej wspomnianych Cholodeckich razem z innymi w 1744 r. przepadli w ognisku, 1798 r. lipca 16 dnia w Gałużincach nadane.
  3. Zaświadczenie 12 szlachciców Wołyńskiej Guberni, szlachcicowi Wasylowi Cholodeckiemu, już nie żyjącego szlachcica Jana synu, a już nie żyjącego szlachcica Teodora Cholodeckiego wnuku, o bez wątpliwym jego pochodzeniu szlacheckim i używaniu h. Białynia roku (nie jest podany) lipca 9 dnia nadane.
  4. Decyzja kompromisowa po sprawie szlachciców Jana Piaseckiego i Anny z Piaseckich Paszowskiej z szlachcicami Wasylem i Wiktorią z Politowskich Cholodeckich i innymi w 1802 r. lutego 7 dnia przed Żytomierzskimi aktami ziemskimi przyznana.
  5. Wypis ze społecznego spisu. W artykule szlachcica Wasyla Cholodeckiego z jego synami Marcinem i Karolem wśród szlachty miasteczka Radziwiłów są zapisani. Szlachcicem Fabianem Sebastianem Gazdawa-Godlewskim, majątku Slobodice że są oni wotczinnikami. 1802 roku listopada 20 dnia w Słobodincach nadany.
  6. Decyzja Żytomierzskiego powiatowego sądu między szlachcicami Wasylem i Wiktorią z Politowskich Cholodeckich małżonkami z jednej, a szlachcicem Stanisławom Antoniem Umińskim i Janem Pieleckim z innej strony, żeby szlachcic Stanisław Antoni Umiński z kwoty 4200 zł. która u niego się znajduje połowę tzn. 2100 zł. z procentami w korzyść szlachciców Chołodeckich przekazać. Decyzja odbyła się 1803 r. listopada 3 dnia.
  7. Decyzja Żytomierzskiego powiatowego sądu. Od imienia szlachcica Fadeja Rożniatowskiego w korzyść szlachciców Wasyla i Wiktorii z Politowskich Cholodeckich małżonków na kwotę 2100 zł. Żeby zwrócić znajdujące się pod zastawem majątki szlachcica Umińskiego wieś Lachowa i Nikonowka.W 1804 r. stycznia 30 dnia w Żytomierzskim powiatowym sądzie uznana.
  8. Metryka o małżeństwie szlachcica Marcina Cholodeckiego z szlachcianką Konstancją Tudrinowską 1811 r. lutego 28 dnia w księgach Trojanowskiego kościoła zapisana, a w roku 1811 września 13 dnia z owych ksiąg wydana.
  9. Zaświadczenie od Księdza Pawłowskiego i 6 szlachciców w tym że szlachcic Marcin Cholodecki szlachciców Wasyla i Wiktorii z Pilotowskich Cholodeckich małżonków syn, Sukowskim byłym przy kościele księdzem w Słobodiszczach, osobiście chrzęścił, z niewiadomych mu powodów metryka ta nie jest w księdze zapisana. W roku 1811 września 20 dnia nadane.

  Na podstawie tych wszystkich dowodów imiona szlachciców Marcina i Karola synów Wasyla Cholodeckich decyzją WOŁYŃSKIEGO SZLACHECKIEGO ZGROMADZENIA DEPUTOWANYCH z roku 1811 grudnia 30 dnia za Nr 43 otrzymali tytuł szlachecki z prawem wpisania do części pierwszej Szlacheckiej Księgi Rodowej Guberni Wołyńskiej.

 

Podpisy:  

 

Wołyński Gubernialny Powiatowy Marszałek i Kawaler

Deputat Krzemienieckiego powiatu Walenty Polanowski

Deputat Owruckiego powiatu Gabriel Dunin Wąsowicz.

Deputat Starokonstantynowskiego powiatu (nazwisko nie czytelne)

Deputat Rówieńskiego powiatu Ignacy Drzewiecki

Deputat Żytomierzskiego powiatu Jan Polanowski 

 

Archiwum Państwowe obwodu Żytomierzskiego, Ukraina.  

Fond 146

Opis 1

Sprawa Nr 457

Arkuszy: 253, 253 odw., 252 odw., 254, 254 odw., 255

Pieczątka z archiwum.

Podpisy:

Dyrektor archiwum N.W. Szapran

Kierująca odziałem W. N. Popławska    

 

Imię i nazwisko szlachcica, ile ma lat od rodu.

Kawaler lub zamożny, kim jest żona, albo wdowiec.

Ile dzieci płci męskiej lub kobiecej, ile mają lat.

 

Posiadłość ruchoma nieruchoma.

 

W jakim mieszka powiacie, mieście lub wsi.

 

Stan cywilny.

 

Stan wojskowy.

 

Szlachcice Cholodeccy

Marcin

Karol

28 lat

synowie Wasyla

 

Kawalerzy

 

 

Nie posiadają

 

 

Nie posiadają

 

 

Powiat Żytomierzski

 

 

Nie posiada

 

 

Nie

posiada

 


Informacje nabyte przy pomocy genealoga Olga Chorowca ze strony http://www.szlachta.com.pl/


 

Back to Chołodeccy Genealogy Home