Chołodeccy rozmieszczeni w Polsce na początku lat 90-tych 

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 >
Legenda

 
Razem 159 osób w 7 województwach


Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.

Lp. Województwo Liczba osób
1 wrocławskie 108
2 koszalińskie 18
3 wałbrzyskie 10
4 konińskie 7
5 opolskie 7
6 kaliskie 6
7 poznańskie 3
  RAZEM 159Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.

Lp. Województwo Liczba osób
1 kaliskie 6
2 konińskie 7
3 koszalińskie 18
4 opolskie 7
5 poznańskie 3
6 wałbrzyskie 10
7 wrocławskie 108
  RAZEM 159Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach pochodzą ze "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.
Możesz je pobrać ze strony Serwis Heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Uchodźstwa Polskiego w Pułtusku


Informacja na stronie jest z serwisu dostępnego na http://www.genpol.com

Information on this page was made using a service available on http://www.genpol.com


Chołodeccy Genealogy Home