Miejscowości i Mapy

 

- Chołodec

    Nazwisko rodowe Chołodeckich pochodzi od wsi Chołodec.

 

- Kudranka - strona z "Strony o Wołyniu"

    Większość Chołodeckich zamieszkujących w miejscowośći Milicz (woj. Wrocławskie) i okolic pochodzi z Kudranki.

łyżka z kudranki - spoon from Kudranka

 

Dokumenty Edmunda Chołodeckiego i Rozali z domu Rodziewicz z Kudranki:

 

 

- Huta Stara - strona z "Strony o Wołyniu"

    Wielu Chołodeckich z rejonów Pomorza, i Chołodeccy z miejscowośći Mnichowice (woj. Wrocławskie) pochodzi z Huty Starej.

- Moczulanka - strona z "Strony o Wołyniu"

- Cmentarz i Kościół w Tuczynie gdzie wiele Chołodeckich miało chrzest, ślub, pogrzeby, i gdzie byli pochowani.

 

zmodyfikowana mapa dostępna na "Strony o Wołyniu"  (www.wolyn.ovh.org)

 

Mapa miast i wiosek w których lub koło których mieszkali Chołodeccy od 16 wieku do dzisiejszego dnia (Map of where Cholodecki's lived between the 16th and into 20th century)

 

Więcej map dostępnych na świetnej stronie "Strony o Wołyniu"  (www.wolyn.ovh.org)


Back to Chołodeccy Genealogy Home